Sayıştay’dan Buca Belediyesi’ne 34 milyon liralık usulsüzlük uyarısı!

Sayıştay raporu, Buca Belediyesi'nin 2022 yılı faaliyetlerini denetledi ve 34 milyon liralık bir ihalede usulsüzlük tespit etti.

Sayıştay'dan Buca Belediyesi'ne 34 milyon liralık usulsüzlük uyarısı!
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Sayıştay raporu, Buca Belediyesi’nin 2022 yılı faaliyetlerini denetledi ve 34 milyon liralık bir ihalede usulsüzlük tespit etti. Raporda ayrıca, belediyeye ait taşınmazların ihale ile kiraya verilmediği ve taşınmaz envanterinin eksiklikleri olduğu belirtildi.

Sayıştay’ın incelemesi sonucunda hazırlanan raporda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun öngördüğü şartların oluşmadan pazarlık usulüyle gerçekleştirilen bazı mal ve hizmet alım ihalelerine dikkat çekildi. Rapor, bu ihalelerin şeffaflık, rekabet, eşit muamele, güvenilirlik, gizlilik, kamu denetimi ve kaynakların verimli kullanılması gibi temel ilkelerle uyumsuz olduğunu vurguladı.

Raporda öne çıkan usulsüz ihaleler arasında şunlar yer aldı:

 • Park Bahçeler Müdürlüğü için sürücüsüz araç kiralama hizmet alımı (4.548.000 TL)
 • Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü için 9 aylık süreçte sürücüsüz araç kiralama hizmet alımı (9.400.860 TL)
 • Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından 2022 Ramazan Ayı için 30.000 adet iftar yemeği dağıtılması işi (1.290.000 TL)
 • Destek Hizmetleri Müdürlüğü için çeşitli dekorasyon ürünleri, mobilya ve malzeme alımı (3.400.000 TL)
 • Lastik alımı işi (3.470.080 TL)
 • Çöp kovası alımı işi (955.500 TL) gibi birçok alım yer alıyor.

Ayrıca, taşınmazlarla ilgili eksikliklerin de raporda önemli bir yer tuttuğu görülüyor. Belediyeye ait taşınmazların ihaleyle kiraya verilmediği ve değerleme işlemlerinin eksik olduğu belirtildi. Bu eksiklikler nedeniyle, taşınmazların mali tablolarda doğru bir şekilde izlenmediği ve muhasebe kayıtlarının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Raporun sonuç bölümünde, belediye tarafından taşınmaz envanterinin tamamlanması, değerleme işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve muhasebe kayıtlarının düzeltilmesi için adımlar atılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, bazı taşınmazların devlet ihale kanunu gereği ihale ile kiraya verilmediği, ancak ecrimisil karşılığında kullanıldığı da raporda yer aldı.

Buca Belediyesi’nin söz konusu rapor çerçevesinde belirtilen noktalarda eksiklikleri giderme ve usulsüzlükleri düzeltme adına nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu olarak gözlemleniyor.

BULGULAR İSE ŞU ŞEKİLDE:  

 • Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular
 • Taşınmaz Kayıtlarının Gerçeği Yansıtmaması
 • Taksitli Satılan Taşınmazların Muhasebe Kayıtlarının Mevzuata Uygun Yapılmaması
 • Tahsisli Taşınmazların Muhasebe Kayıtlarında İzlenmemesi
 • Amortisman Ayrılmayan ve Kayıtlı Değerinden Daha Fazla Amortisman Ayrılan Maddi Duran Varlıkların Bulunması
 • İcra Konusu Olduğu İçin Banka Hesabında Tutulan Çevre ve Temizlik Vergisinin Sayım Ve Tesellüm Noksanları Hesabında İzlenmesi
 • Sermaye Taahhütleri Hesabının Kullanılmaması
 • Diğer Bulgular
 • Belediye Taşınmazlarının İhale Yapılmaksızın Ecrimisil Karşılığında Kullandırılması
 • Taşınmazların Cins Tashihlerinin Yapılmaması
 • Mülkiyeti İdareye Ait Olan Stadyumun Profesyonel Spor Kulübüne Bedelsiz Olarak Kullandırılması 4. Öngörülen Şartlar Oluşmadığı Halde Pazarlık Usulü ile İhaleye Çıkılması
 • Parasal Limitler Dâhilinde Yapılan Mal ve Hizmet Alımlarında Bütçeye Konulan Ödeneğin %10’unun Kamu İhale Kurulunun Uygun Görüşü Alınmadan Aşılması
 • Elektrik Alımlarının İhale Yapılmadan Temin Edilmesi
 • Geçmiş Dönemlere Ait Ödenmemiş Elektrik Faturası Borcundan Dolayı Gecikme Faizi Ödenmesi
 • Şirketler Tarafından Ticaret Sicili Gazetesinde Tescil Edilmeyen Sermaye Tutarlarının Mali Duran Varlıklar Hesap Grubunda İzlenmesi
 • Bazı Gelir Kalemlerine İlişkin Gecikme Zammı veya Faizinin Uygulanmaması
 • Belediye Gelirlerini Oluşturan Bazı Kalemlerde Tahakkukun Tahsilata Dönüşme Oranının Düşük Kalması
 • Bazı İşyerleri ve Konutlara İlişkin Çevre Temizlik Vergisinin Tahakkuk Ettirilmemesi
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Olmadan Faaliyette Bulunduğu Tespit Edilen İşletmelere İdari Para Cezası Uygulanmaması
 • İlçe Sınırları İçinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Olmadan Faaliyet Gösteren İşletmelerin Bulunması
 • İlan ve Reklam Vergisi Tahakkuku Yapılmayan Mükelleflerin Bulunması
 • İlçe Sınırları İçerisindeki Altyapı ile İlgili Kazı Çalışmalarından Doğan Bedellerin Peşin Tahsil Edilmemesi
 • Otopark Bedellerinin Büyükşehir Belediyesince Tahsil Edilmesi
 • Bütçe Emanetlerine Alınan Tutarların Muhasebe Kayıtlarına Alınma Sırasına Göre Ödenmemesi
 • Kesinleşen Sayıştay İlamlarının Yerine Getirilmemesi
 • Yevmiye Madde Numaralarının Düzenli ve Müteselsil Sıra Numaralı Olmaması

Haber Merkezi

Sayıştay’dan Buca Belediyesi’ne 34 milyon liralık usulsüzlük uyarısı!

Yorumlar kapalı.