Yöneticilerin hediye alması dinen uygun mu?

Yönetici ve yetki sahiplerinin makamları sebebiyle hediye alması dinen uygun mudur?

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Yönetici ve yetki sahiplerinin hediye alması dinen uygun mudur?

Karşılıklı olarak hediyeleşmek insanlar arasında sevgi ve saygının oluşmasına katkı sağlar.

Nitekim Hz. Peygamber: “Hediyeleşin, birbirinizi seversiniz.” (Mâlik, Muvatt’a, Hüsnu’l-Hulk 4) buyurmuştur.

Ancak

Yetkili makamlarda bulunan kişilerin, bu göreve gelmeden önce aralarında hediyeleşme âdeti olmayan kişilerden her ne ad altında olursa olsun; hediye, bağış kabul etmeleri dinen uygun değildir. Zira bu durum, rüşvet olarak değerlendirilebilir.

Hz. Peygamber, idari makamlarda bulunanlara verilen hediyelerle ilgili olarak:

“Yetkililerin aldığı hediyeler, ganimetten mal almak (kamu malını zimmetine geçirmek) gibidir.” (Beyhakî, Sünenü’l-Kübrâ, X, 138) buyurmuştur.

Yine Rasûlüllah, zekât toplamakla görevlendirdiği memurunun kendisine hediye aldığını işittiği zaman:

“Benim gönderdiğim bir görevliye ne oluyor ki: ‘Bu zekât malıdır; bu da bana hediye edilmiştir.’ demektedir! Bu kişi babasının (yahut anasının) evinde oturup kalsa, acaba kendisine hediye verilir miydi? (Buhari, Hibe:15; Müslim, İmârât, 7) buyurmuştur.

Makam ve yetki sahibi yöneticilerin bizzat bu konumlarından dolayı hediye alması dinen uygun değildir.

Haber Merkezi (MM)

Yöneticilerin hediye alması dinen uygun mu?